Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z wystąpieniem na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. Więcej informacji tutaj