Akcja "Wspieraj Seniora"

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na infolinię 22 505-11-11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa lub pod numer telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy (12) 388 64 11. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Podczas pierwszego kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik ośrodka pomocy społecznej poda datę i godzinę , kiedy kontaktowałeś się z infolinią. Będzie to dla Ciebie zapewnieniem, o bezpiecznym połączeniu się z ośrodkiem. Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem    zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy do 31 grudnia 2020 roku w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na 2020 rok.  

 Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Dla Seniora https://wspierajseniora.pl/dla- seniora/