Rozbudowa sieci gazowej coraz bliżej

Na terenie gminy Gołcza planowana jest rozbudowa sieci gazowej. List intencyjny w tej sprawie, Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w 2017 roku. Obecnie trwają prace projektowe. Linia gazociągu przebiegać ma przez miejscowości Mostek – Buk – Chobędza – Wielkanoc – Gołcza (przebieg projektowanego gazociągu zaznaczony jest na mapie).

Mieszkańcy, których nieruchomości zlokalizowane są w pobliżu drogi powiatowej przebiegającej przez wymienione sołectwa będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci gazowej.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Urząd Gminy w Gołczy deklaruje pomoc w przygotowaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia. W związku z tym, wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gołczy.

gazocig Mostek Gocza