Rada Gminy uchwaliła budżet na 2021 rok

Podczas XX sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 23 grudnia 2020r. uchwalono budżet na 2021 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 32 404 774 zł, wydatki na kwotę 32 400 809,88 zł. Największym przyszłorocznym przedsięwzięciem będzie montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Odnawialne źródła energii pozyska co piąte gospodarstwo na terenie gminy. Wartość inwestycji to 5 130 000 zł.

Na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu tzw. „powodziówek” zabezpieczono 500 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu drogi Kamienica – Dąbrówka i Maków – Podlasek. Na modernizację dróg asfaltowych Mostek – Kruchy, Krępa do p. Trzeciaka i plac koło remizy OSP w Buku przeznaczono 715 tys. zł. Kwotę 360 tys. zł zabezpieczono na przebudowę dróg dojazdowych do pól Ulina – Ostrysz, Przybysławice – Podmaków, Cieplice. Zaplanowano budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, wartość zadania to 600 tys. zł. Ponadto zabezpieczono środki na budowę skweru w Wysocicach, zagospodarowanie centrum Lasek Dworskich, remont boksu garażowego OSP Trzebienice, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Maków, zakup trybun sportowych na stadion w Czaplach Małych oraz montaż wiat przystankowych w Czaplach Wielkich. Przeznaczono także środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Wysocicach i w Szreniawie. Uchwalony budżet jest zbilansowany, zawiera niewielką nadwyżkę oraz zakłada zmniejszenie zadłużenia.