Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

WÓJT GMINY GOŁCZA – Gminny Komisarz Spisowy w Gołczy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021. Spis będzie przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od 01 do 09 lutego 2021r. Więcej informacji tutaj