Ważna informacja w sprawie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym tj. 4 lutego 2021 r. Gmina Gołcza otrzymała informację od Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, iż mimo wcześniejszych zapewnień nie będzie możliwości wprowadzania zmian w ramach projektu “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”- instalacje fotowoltaiczne, zestawy kolektorów słonecznych.

Umowy muszą być zgodne z pierwotnie przyznanymi ilościami i mocami instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) wynikającymi z dokumentacji i z przeprowadzonych audytów dla każdego z mieszkańców.

Ewentualne zmiany  w zakresie zwiększenia mocy instalacji będą możliwe dopiero w ramach kolejnego postępowania przetargowego, które dotyczyć będzie zagospodarowania powstałych w projekcie oszczędności, o ile Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.

Proszę o potwierdzenie do dnia 8 lutego 2021 roku chęci dalszego uczestnictwa w projekcie na dotychczasowych warunkach - osobiście (pokój nr 11,12) lub pod nr telefonu 12 388 60 03 (wew. 119, 113).