,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej

II grupa: klasy IV - VIII szkoły podstawowej

Prace należy nadsyłać do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków w terminie do 31 marca 2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

konkurs bezpiecznie na wsi                                                                                             inf o konkursie