Wnioski o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 34 – 35 – art. 70

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o odtworzenie aktu.

Załączniki:

  • Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.
  • Posiadanie dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtworzonym akcie.
  • Zaświadczenie z USC Warszawa – Śródmieście o niefigurowaniu w aktu w księgach posiadanych przez ten Urząd – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
  • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł – za wydaną decyzję

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information