Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
I piętro, pokój nr 11
Joanna Czarnocka 
tel. 012 388-60-03 wew. 19

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
  • Kserokopię aktu własności działki lub wypis z rejestru gruntów.
  • Szkic lub mapa działki na której przeznaczone są do usunięcia drzewa lub krzewy
 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej podst. prawna Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:

  • W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information