Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
I piętro, pokój nr 11
Joanna Czarnocka
tel. 012 388-60-03 wew. 19

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz.310)

Wymagane dokumenty:

  • Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) – (ze starostwa)
 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

  • Wnioskodawca może się ubiegać o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym najwcześniej po ukończeniu 16 roku życia.
  • Należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca).
  • Starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie Wnioskodawcy pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pomocy w gospodarstwie rolnym.
  • Złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów.
  • Przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu.
  • Przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
  • Zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz 

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information