Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
I piętro, pokój nr 1 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 25

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty (do wglądu),
  • Świadkowie: dowód osobisty, numer emerytury lub renty (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information