Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 28 (USC)
Jan Farot, Joanna Marczewska-Molenda
tel. 012 388-60-03 wew. 41

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1095)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

  • 17 zł - od wydania zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi:

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information