Zgłoszenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1381 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. , poz. 849 ze zm),
  • Ustawa z 30.X.2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. , poz. 749 z późniejszymi zmianami),
  • Uchwała Rady Gminy w Gołczy nr XV/88/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Wymagane dokumenty:

Brak.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami nieruchomości, obiektów budowlanych lub ich części; właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntu, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information