Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenia na raty)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015r. poz 613 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek.
  • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków z Urzędu Skarbowego.
  • Odcinki emerytur, rent (kopie).
  • Zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego.
  • Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki).
  • Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty).
  • Dowody obrazujące szkody powstałe w gospodarstwie, 
  • Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak. 

 

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Oświadczenie>>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information