Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788) – art.4

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek.
  • Dokument lub oświadczenie stron uzasadniające wniosek o skrócenie terminu.
  • Dowody osobiste (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł - decyzja

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika USC.

Uwagi:

Miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego można skrócić z ważnych powodów (składając oświadczenie lub dokument potwierdzający ważny powód) na termin dogodny dla stron.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information