inf praca urzdu
 

„Witaj wiosno!”

Przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy wesoło witały dziś wiosnę. Barwnym korowodem przemaszerowali przez Gołczę wykrzykując radośnie: „witaj wiosno!”. Odwiedzili m.in. Urząd Gminy w Gołczy, a potem udali się pożegnać zimę i tradycyjnie utopić przysłowiową marzannę.