Obwieszczenie/zawiadomienie o przebudowie lini WN110kV

Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

„Przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110kV Stomil Wolbrom - Miechów"

Przedsięwzięcie obejmuje zasadniczo:

  • wymianę przewodów roboczych oraz zawieszenia przewodu OPGW lub ADSS,

  • wymianę wyeksploatowanych konstrukcji wsporczych (słupów) wraz z fundamentami na słupy wykonane wg najnowszych standardów.

  • wymianę łańcuchów izolatorowych wraz z osprzętem przewodowym na projektowanych słupach.

 

Pobierz zawiadomienie

Pobierz obwieszczenie