LIII sesja Rady Gminy Gołcza

 W dniu 15 października 2014 roku odbyła się LIII sesja Rady Gminy Gołcza, która miała uroczysty charakter. Doceniając zaangażowanie i wysiłek w pracę na rzecz kształcenia i rozwoju edukacji, wójt Lesław Blacha wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Nagrody Wójta otrzymali: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Gołczy – Roman Dudek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołczy – Zdzisława Kyć, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szreniawie – Agnieszka Szarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysocicach – Marek Machnik, a także nauczyciele: Anna Nawrot, Dorota Włodarczyk, Grzegorz Ludwicki, Elżbieta Seweryn (gimnazjum w Gołczy), Piotr Wiszniewski (SP Gołcza) oraz Dorota Dudek (SP Wysocice).

W czasie sesji Wójt Gminy poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym. W ostatnim czasie m.in. podpisana została umowa na przebudowę drogi w Laskach Dworskich w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina otrzymała również dodatkowe środki na przebudowę drogi dojazdowej do pól w Krępie na odcinku o długości ok. 600 mb. Do Urzędu Gminy wpłynęła decyzja Ministra Rolnictwa w sprawie odrolnienia gruntów w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z tym już niebawem projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Podczas sesji uchwalono program współpracy gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz podjęto uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołcza.