Otwarto wyremontowaną bibliotekę w Gołczy

Zniszczony rok temu podczas majowej powodzi nie tylko odzyskał swój wcześniejszy blask, lecz stał się jeszcze bardziej nowoczesny i funkcjonalny. Mowa o budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy, który w dniu wczorajszym, tj. 11 lutego 2015 roku, został uroczyście otwarty. W tak ważnym dla całej naszej wspólnoty lokalnej wydarzeniu uczestniczyło wielu dostojnych gości, reprezentujących nie tylko Ziemię Gołecką, ale i Powiat Miechowski oraz Małopolskę.

Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna Wiśniewska, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, Dyrektor BiOAK Bożena Hess oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha to osoby, którym wczoraj (11 lutego 2015 roku) przypadło w zaszczycie dokonanie symbolicznego przecięcia wstęgi podczas uroczystości otwarcia wyremontowanego budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy.

W środowym wydarzeniu uczestniczyło wielu zacnych gości – wśród nich przedstawiciele lokalnych i powiatowych władz samorządowych, włodarze gmin  i dyrektorzy bibliotek z Ziemi Miechowskiej, dyrektorzy miejscowych szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych z naszej gminy oraz wielu innych gości. W gronie osób zaproszonych na tę uroczystość był również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak - ponieważ nie mógł osobiście uczestniczyć we wczorajszym wydarzeniu, skierował na ręce Dyrektor BiOAK i Wójta Gminy Gołcza słowa podziękowań oraz złożył gratulacje.

Podziękowania dla lokalnych władz oraz innych podmiotów, które przyczyniły się do odrestaurowania gołczańskiej biblioteki, składała również Dyrektor BiOAK. Z tej okazji wręczyła również pamiątkowe statuetki.

Przypomnijmy, że biblioteka uległa zniszczeniu w maju 2013 roku, wskutek powodzi. Całkowitemu zalaniu uległy pomieszczenia i sprzęt najniższej kondygnacji, a także kotłownia i plac wokół budynku. Nieco później - na przestrzeni jednego miesiąca - powódź wtargnęła do pomieszczeń BiOAK jeszcze trzykrotnie.

- Rok 2013 był dla nas takim troszkę załamującym, bo zawsze ta biblioteka była ładna i bardzo dobrze funkcjonowała, ale po tych zatopieniach byliśmy nieco podłamani, że to co się przez lata wcześniej udało zrobić niestety zostało w części zniszczone – mówił do zebranych Wójt Lesław Blacha.

Od początku wiadomym było, że remont placówki będzie bardzo kosztowny. Aby przywrócić bibliotece wcześniejszy blask i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie złożono projekt do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.” Projekt ten zyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (396 632 złotych) oraz Województwa Małopolskiego (30 000 złotych).  Gmina Gołcza wyłożyła na ten cel z własnego budżetu kwotę 102 211 złotych. Wartość całego projektu wyniosła 528 843 złotych

- Pani Dyrektor wystarała się o duże pieniądze – te najważniejsze, które pochodziły zewnątrz. Tak więc duże gratulacje i podziękowania dla Pani Dyrektor (…) Dzięki temu możemy się szczycić tym obiektem (…) Mam nadzieję, że biblioteka służy i będzie służyć wszystkim, że wszyscy będą zadowoleni - również osoby z zewnątrz – podkreślał w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gołcza.

W ramach wspomnianego projektu wykonano: izolację fundamentów i ścian piwnic, remont dachu, docieplenie budynku i nową elewację, utwardzenie i wyłożenie kostką dojścia do budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi, wymianę grzejników i instalacji centralnego ogrzewania. Wymieniono również wyposażenie i sprzęt komputerowy w Czytelni Komputerowej, regały na książki, ladę biblioteczną, fotele, stoliki i różne drobne akcesoria, zamontowano system zawieszeń obrazów. Ponadto wyremontowano łazienki i przystosowano je dla osób niepełnosprawnych, pomalowano pomieszczenia i wymieniono wykładziny podłogowe. Zamontowano barierki na klatce schodowej i dostosowano bibliotekę dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano też plac wokół budynku biblioteki, gdzie zamontowano altanę, grill oraz ławeczki.

Obecnie w BiOAK mieści się Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 8. stanowiskowa Czytelnia Komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz Czytelnia Prasy. Na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sala narad, sanitariaty. Pomieszczenia najniższej kondygnacji przeznaczone są dla Ośrodka Animacji Kultury. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to 393 m², z czego biblioteka zajmuje 168 m².