Podatki i opłaty w Gminie Gołcza bez podwyżki

W dniu 8 listopada 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Stanisława Makoli – Przewodniczącego Rady Gminy. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha informując zgromadzonych o działalności w okresie międzysesyjnym.

Głównym tematem obrad było niewątpliwie uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Jednogłośnie zdecydowano o pozostawieniu stawek na tym samym poziomie, co w roku 2016. Rada Gminy podjęła w tym zakresie stosowne uchwały, w tym również o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 51 zł za 1 dt. Warto dodać, że stawka podatku rolnego w Gminie Gołcza utrzymywana jest na tym samym poziomie od 2013 roku.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza na lata 2015 – 2020, oddania w najem części powierzchni budynku i dachu w budynku komunalnym w miejscowości Kamienica, a także w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Gołcza. Obrady XXVIII sesji zakończyły interpelacje i wnioski radnych.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information