Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Tradycyjnie 11 listopada obchodzono w Gołczy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się przed Urzędem Gminy, gdzie Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z Przewodniczącym Rady Stanisławem Makolą i Wiceprzewodniczącą Rady Anną Cembrzyńską złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego. Odegrany został także hymn państwowy przez Orkiestrę Dętą „Czapelanka”. Następnie poczty sztandarowe jednostek OSP, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gołczy, PSL oraz władze gminy i wszyscy uczestnicy uroczystości na czele z naczelnikiem OSP Wielkanoc Józefem Kobińskim (w zastępstwie komendanta gminnego Pawła Pysza) przemaszerowali do kościoła parafialnego w Gołczy. Tam odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. Roberta Tomasika z parafii Szreniawa, proboszcza parafii Gołcza ks. Edwarda Kuzkę oraz proboszcza parafii Wysocice ks. Mariusza Raraka. Po nabożeństwie udano się do hali sportowej, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości.

Podczas części oficjalnej Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z Dyrektor SP Gołcza Zdzisławą Kyć wręczyli nagrody dla uczniów w ramach II edycji Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej pod hasłem „Droga do niepodległości”, Gminnego Klasowego Konkursu  Plastycznego o tematyce patriotycznej – „Gmina Gołcza 98 lat po odzyskaniu niepodległości” oraz prezentacji multimedialnej dla klas V -VI.

Następnie ogłoszone zostały wyniki I edycji gminnego konkursu pn. „Najaktywniejsze sołectwo gminy Gołcza w 2016 roku”. I miejsce zajęło sołectwo Ulina Wielka – w kategorii miejscowości powyżej 300 mieszkańców. II miejsce zdobyły jednocześnie Buk i Kamienica – w kategorii miejscowości do 300 mieszkańców. Wójt Gminy Lesław Blacha dla sołectwa Ulina Wielka przekazał nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a sołectwa Buk i Kamienica otrzymały po 10 tys. zł. Nagrody odebrali sołtysi poszczególnych wsi.

Po części oficjalnej wiązankę pieśni patriotycznych zaśpiewał Zespół Instrumentalno – Wokalny „Koral”. Następnie wystąpił Polski Zespół Kameralny – Trio stroikowe.