Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania - ogłoszenie 1/2016

 

Ogłoszenie numer 1/2016 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej,

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 05.12.2016 do 30-12-2016 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl