Obrady Zarządu Oddziału Gminnego OSP

W ostatnim czasie odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Zarządu Gminnego OSP w Gołczy. Organizatorem zebrania była Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkanocy. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu dh Lesław Blacha witając wszystkich członków zarządu oraz gości: Komendanta KP PSP w Miechowie Grzegorza Kosińskiego oraz radnego sejmiku województwa małopolskiego Mirosława Dróżdża.

W czasie posiedzenia przedstawione zostało sprawozdanie z działalności zarządu w mijającym roku oraz sprawozdanie z działalności przeciwpożarowej i szkoleniowej. Dyskutowano głównie o sprawach szkoleniowych oraz przyszłorocznych planach. Przypominamy, iż wyboru obecnego Zarządu Oddziału Gminnego dokonał Zjazd Oddziału Gminnego w dniu 22 maja 2016r. W jego skład wchodzi 28 druhów ze wszystkich 18 jednostek. Natomiast w skład prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy wchodzą: prezes – Lesław Blacha, wiceprezesi – Stanisław Makola i Jan Rosół, komendant gminny – Paweł Pysz, z-ca komendanta – Robert Golda, sekretarz – Łukasz Orłowski oraz członkowie – Józef Robakowski, Zygmunt Wolnicki, Marcin Kubik, Andrzej Kowalski i Janusz Zadęcki.