Obrady Zarządu Oddziału Gminnego OSP

W ostatnim czasie odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Zarządu Gminnego OSP w Gołczy. Organizatorem zebrania była Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkanocy. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu dh Lesław Blacha witając wszystkich członków zarządu oraz gości: Komendanta KP PSP w Miechowie Grzegorza Kosińskiego oraz radnego sejmiku województwa małopolskiego Mirosława Dróżdża.

W czasie posiedzenia przedstawione zostało sprawozdanie z działalności zarządu w mijającym roku oraz sprawozdanie z działalności przeciwpożarowej i szkoleniowej. Dyskutowano głównie o sprawach szkoleniowych oraz przyszłorocznych planach. Przypominamy, iż wyboru obecnego Zarządu Oddziału Gminnego dokonał Zjazd Oddziału Gminnego w dniu 22 maja 2016r. W jego skład wchodzi 28 druhów ze wszystkich 18 jednostek. Natomiast w skład prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy wchodzą: prezes – Lesław Blacha, wiceprezesi – Stanisław Makola i Jan Rosół, komendant gminny – Paweł Pysz, z-ca komendanta – Robert Golda, sekretarz – Łukasz Orłowski oraz członkowie – Józef Robakowski, Zygmunt Wolnicki, Marcin Kubik, Andrzej Kowalski i Janusz Zadęcki.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information