Protokoły z szacowania szkód do odbioru

Zawiadamiamy, że do odebrania są protokoły z szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem gradu w dniu 26.06.2016r. Rolnicy mogą odebrać ww. protokoły w Urzędzie Gminy, pok. 11, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.