Podsumowanie konsultacji społecznych

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza (uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r.) - pobierz