Mały Mistrz

W dniu 7 grudnia 2016r. w hali sportowej w Gołczy odbyło się oficjalne rozpoczęcie realizacji sportowego programu „Mały Mistrz”. W inauguracyjnym spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Lesław Blacha oraz dyrektorzy szkół Zdzisława Kyć i Marek Machnik. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I szkół podstawowych w Gołczy i Wysocicach. Pierwszoklasiści zaprezentowali umiejętności w konkurencjach takich jak wyścigi rzędów oraz sprawdzian marszobieg na 600m. Koordynatorem zajęć sportowych w ramach programu „Mały Mistrz” jest Piotr Wiszniewski.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, a także zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.