Mały Mistrz

W dniu 7 grudnia 2016r. w hali sportowej w Gołczy odbyło się oficjalne rozpoczęcie realizacji sportowego programu „Mały Mistrz”. W inauguracyjnym spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Lesław Blacha oraz dyrektorzy szkół Zdzisława Kyć i Marek Machnik. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I szkół podstawowych w Gołczy i Wysocicach. Pierwszoklasiści zaprezentowali umiejętności w konkurencjach takich jak wyścigi rzędów oraz sprawdzian marszobieg na 600m. Koordynatorem zajęć sportowych w ramach programu „Mały Mistrz” jest Piotr Wiszniewski.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, a także zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information