Wysoka nota Gminy Gołcza w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

Gołcza to bez wątpienia gmina prorozwojowa, o czym świadczą liczne konkursy, w których zajmuje wysokie miejsca. W ostatnim czasie ukazał się Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, w którym nasza gmina uplasowała się na wysokim 163 miejscu na 2478 gmin, zostawiając daleko w tyle pozostałe gminy powiatu miechowskiego. Zgodnie z klasyfikacją, wydatki inwestycyjne per capita w 2015 roku stanowiły 30,93% budżetu gminy.

Ranking, uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 16 wskaźników, które obejmują obszary: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To wszystko daje obraz jak inwestują samorządy.

Twórcą rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST jest prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej.