Wyposażenie dla jednostek OSP

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał sprzęt pożarniczy dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wysocic, Uliny Wielkiej i Wielkanocy. Druhowie z Uliny Wielkiej Dariusz Kurach i Kamil Gonciarz odebrali dla swojej jednostki dwa komplety ubrań bojowych. Druh Józef Kobiński otrzymał dla jednostki z Wielkanocy trzy węże W-52 i dwa węże W-75. Natomiast cztery komplety ubrań bojowych otrzymała jednostka z Wysocic reprezentowana przez druhów Stanisława Makolę, Tomasza Madeja oraz Jana Wesołowskiego.

Na kompletne umundurowanie bojowe składa się ubranie specjalne, kominiarka, hełm, rękawice i buty. Wartość przekazanego sprzętu to ok. 16 000 zł, z czego część środków stanowi dofinansowanie z Komendy Głównej PSP oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP.