XXXI sesja Rady Gminy Gołcza

Obrady XXXI sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 30 grudnia 2016 roku rozpoczęły się od świątecznego występu uczniów Szkoły Podstawowej w Gołczy pod kierunkiem Pana Adama Dudka. Następnie Rada Gminy uchwaliła Gminny Program rewitalizacji oraz podjęła uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zatwierdzone zostały plany pracy komisji stałych i Rady Gminy na rok 2017.

Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok przedstawiony przez Przewodniczącą GKRPA Elżbietę Kwapień. Ustalono także opłaty za wynajem hali sportowej w Gołczy. Na koniec przyszedł czas na noworoczne życzenia, które złożyli m.in. Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Stanisław Makola, Wicestarosta Jerzy Pułka oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information