XXXI sesja Rady Gminy Gołcza

Obrady XXXI sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 30 grudnia 2016 roku rozpoczęły się od świątecznego występu uczniów Szkoły Podstawowej w Gołczy pod kierunkiem Pana Adama Dudka. Następnie Rada Gminy uchwaliła Gminny Program rewitalizacji oraz podjęła uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zatwierdzone zostały plany pracy komisji stałych i Rady Gminy na rok 2017.

Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok przedstawiony przez Przewodniczącą GKRPA Elżbietę Kwapień. Ustalono także opłaty za wynajem hali sportowej w Gołczy. Na koniec przyszedł czas na noworoczne życzenia, które złożyli m.in. Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Stanisław Makola, Wicestarosta Jerzy Pułka oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż.