Ferie Zimowe w Murzasichle dla dzieci rolników

Poseł na Sejm RP Jacek Osuch zaprasza na Ferie Zimowe 2017 organizowane w Ośrodku Kolonijnym "U Ziomka" w Murzasichle, położonym wśród malowniczych tatrzańskich lasów. Oferta przeznaczona jest dla dzieci rolników od 10 do 16 roku życia. Pobyt obejmuje: noclegi (9 noclegów), wyżywienie (5 posiłków dziennie), przejazd, ubezpieczenie, wycieczki, ogniska, dyskotekę. Zapewniona jest profesjonalna kadra opiekunów i animatorów.

Koszt całego turnusu z dojazdem – 430,00 zł.

Wyjazd odbędzie się w okresie Ferii Zimowych dla województwa małopolskiego (Termin wyjazdu 30 stycznia 2017r.)

Plakat pobierz

Wymagane dokumenty:

Załącznik nr 1 stanowi zaświadczenie KRUS , że rodzice bądź jedno z rodziców/ prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS.

Załącznik nr 2 stanowi karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Proszę o wypełnienie tylko części w kolorze zielonym. W części IV jeżeli rodzic nie posiada aktualnych informacji o szczepieniach może zawrzeć informację " zgodnie z kalendarzem szczepień" - pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego do zobowiązania dziecka do przestrzegania regulaminów obowiązujących na kolonii oraz wszystkich zarządzeń kierownika i wychowawcy placówki - pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego, że dziecko w okresie ferii zimowych w 2017 roku nie korzysta z innego wypoczynku dofinansowanego z KRUS - pobierz

Załącznik nr 5 zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas zimowiska i wykorzystywania tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji zimowiska - pobierz

Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Wszystkie dokumenty można pobrać i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu w Biurze Poselskim: Olkusz ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz. Szczegółowych informacji w sprawie Ferii Zimowych udziela Dyrektor Biura Poselskiego Bogumił Sobczyk.

 

 

 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information