Ferie Zimowe w Murzasichle dla dzieci rolników

Poseł na Sejm RP Jacek Osuch zaprasza na Ferie Zimowe 2017 organizowane w Ośrodku Kolonijnym "U Ziomka" w Murzasichle, położonym wśród malowniczych tatrzańskich lasów. Oferta przeznaczona jest dla dzieci rolników od 10 do 16 roku życia. Pobyt obejmuje: noclegi (9 noclegów), wyżywienie (5 posiłków dziennie), przejazd, ubezpieczenie, wycieczki, ogniska, dyskotekę. Zapewniona jest profesjonalna kadra opiekunów i animatorów.

Koszt całego turnusu z dojazdem – 430,00 zł.

Wyjazd odbędzie się w okresie Ferii Zimowych dla województwa małopolskiego (Termin wyjazdu 30 stycznia 2017r.)

Plakat pobierz

Wymagane dokumenty:

Załącznik nr 1 stanowi zaświadczenie KRUS , że rodzice bądź jedno z rodziców/ prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS.

Załącznik nr 2 stanowi karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Proszę o wypełnienie tylko części w kolorze zielonym. W części IV jeżeli rodzic nie posiada aktualnych informacji o szczepieniach może zawrzeć informację " zgodnie z kalendarzem szczepień" - pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego do zobowiązania dziecka do przestrzegania regulaminów obowiązujących na kolonii oraz wszystkich zarządzeń kierownika i wychowawcy placówki - pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego, że dziecko w okresie ferii zimowych w 2017 roku nie korzysta z innego wypoczynku dofinansowanego z KRUS - pobierz

Załącznik nr 5 zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas zimowiska i wykorzystywania tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji zimowiska - pobierz

Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Wszystkie dokumenty można pobrać i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu w Biurze Poselskim: Olkusz ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz. Szczegółowych informacji w sprawie Ferii Zimowych udziela Dyrektor Biura Poselskiego Bogumił Sobczyk.