Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD nabór wniosków

Ogłoszenie numer 1/2017 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  -  rozwijanie działalności gospodarczej,     
zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. c  rozporządzenia z dnia 24 września 2015r. o wdrażaniu LSR Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (70% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie). Zgodnie z zapisami  LSR  wysokość kwoty pomocy  dla   beneficjenta  wynosi  do 300 000  złotych w okresie programowania lecz na każde 100 000 złoty otrzymanej pomocy należy stworzyć 1 dodatkowe miejsce pracy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  01.02.2017r. do 24-02-2017r. do godz. 17.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania  w Miechowie  ul. Targowa 6/3  w godz. od 900 do 17.00.

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information