Szkolny Klub Sportowy w Wysocicach

Szkoła Podstawowa w Wysocicach zakwalifikowała się do nowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”. W ramach programu dzieci w wieku 6 - 9 lat dwa razy w tygodniu biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach tanecznych. Program przewiduje organizację i prowadzenie zajęć sportowych przez 35 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej w okresie od 23.01.2017r. do 22.06.2017r. i jesiennej od 1.09.2017r. do 15.12.2017r.

Celem programu jest stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości. Kolejne cele to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.