XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 21 lutego 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Tradycyjnie po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha informując zgromadzonych o podejmowanych działaniach w minionym okresie. Następnie Przewodnicząca GKRPA Elżbieta Kwapień przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

W kolejnej części sesji, radni jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice. Wójt Lesław Blacha podkreślił, że zmiana planu nie będzie łatwa ze względu na strefę ochrony rzeki Dłubni oraz Dłubniański Park Krajobrazowy, na obszarze którego położone są obydwa sołectwa.

W czasie sesji, między innymi przyjęto Plan Mobilności dla Gminy Gołcza, dokonano zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dokonano zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sumie podjętych zostało dziesięć uchwał.

W obradach uczestniczyli wicestarosta Jerzy Pułka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Roman Suchoń, którzy zabrali głos podczas interpelacji i wniosków.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information