Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresieterminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 ze zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu
Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)
na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Okaja, reprezentującego wykonawcę - Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (wniosek
złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 stycznia 2017 r., uzupełniony: 22 lutego 2017 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:
 na terenie powiatu krakowskiego w:

 • gminie Iwanowice (obręb: 0002 Celiny, 0019 Władysław),
 • gminie Słomniki (obręb: 0012 Prandocin, 0013 Prandocin Iły, 0017 Smroków,
  0022 Wężerów);

 na terenie powiatu miechowskiego w:

 • gminie Gołcza (obręb: 0005 Czaple Małe, 0006 Czaple Wielkie, 0012 Mostek, 0018 Ulina Wielka, 0020 Wysocice, 0021 Zawadka, 0022 Żarnowica)

na terenie powiatu olkuskiego w:

 • gminie Bolesław (obręb: 0001 Bolesław, 0004 Krzykawa, 0005 Krzykawka, 0006 Laski,
  0007 Małobądz, 0009 Ujków Nowy, 0011 Krze, 0013 Kolonia),
 • gminie Klucze (obręb: 0001 Bogucin Duży, 0007 Klucze),
 • w mieście i gminie Olkusz (obręb: 0004 Bogucin Mały, 0005 Braciejówka,
  0013 Rabsztyn, 0015 Troks, 0021 Podlesie),
 • gminie Trzyciąż (obręb: 0001 Glanów, 0003 Jangrot, 0004 Małyszyce, 0005 Michałówka, 0007 Podchybie, 0009 Sucha, 0010 Ściborzyce, 0012 Trzyciąż)

na terenie powiatu proszowickiego w:

 • gminie Pałecznica (obręb: 0003 Gruszów Ibramowice, 0005 Lelowice Kolonia, 0008 Niezwojowice, 0009 Pałecznica, 0010 Pamięcice)
 • gminie Radziemice (obręb: 0002 Dodów, 0007 Łętkowice, 0008 Łętkowice-Kolonia,0009 Obrażejowice, 0010 Przemęczanki, 0011 Przemęczany, 0012 Radziemice);

więcej...

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information