Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresieterminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 ze zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu
Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)
na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Okaja, reprezentującego wykonawcę - Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (wniosek
złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 stycznia 2017 r., uzupełniony: 22 lutego 2017 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:
 na terenie powiatu krakowskiego w:

 • gminie Iwanowice (obręb: 0002 Celiny, 0019 Władysław),
 • gminie Słomniki (obręb: 0012 Prandocin, 0013 Prandocin Iły, 0017 Smroków,
  0022 Wężerów);

 na terenie powiatu miechowskiego w:

 • gminie Gołcza (obręb: 0005 Czaple Małe, 0006 Czaple Wielkie, 0012 Mostek, 0018 Ulina Wielka, 0020 Wysocice, 0021 Zawadka, 0022 Żarnowica)

na terenie powiatu olkuskiego w:

 • gminie Bolesław (obręb: 0001 Bolesław, 0004 Krzykawa, 0005 Krzykawka, 0006 Laski,
  0007 Małobądz, 0009 Ujków Nowy, 0011 Krze, 0013 Kolonia),
 • gminie Klucze (obręb: 0001 Bogucin Duży, 0007 Klucze),
 • w mieście i gminie Olkusz (obręb: 0004 Bogucin Mały, 0005 Braciejówka,
  0013 Rabsztyn, 0015 Troks, 0021 Podlesie),
 • gminie Trzyciąż (obręb: 0001 Glanów, 0003 Jangrot, 0004 Małyszyce, 0005 Michałówka, 0007 Podchybie, 0009 Sucha, 0010 Ściborzyce, 0012 Trzyciąż)

na terenie powiatu proszowickiego w:

 • gminie Pałecznica (obręb: 0003 Gruszów Ibramowice, 0005 Lelowice Kolonia, 0008 Niezwojowice, 0009 Pałecznica, 0010 Pamięcice)
 • gminie Radziemice (obręb: 0002 Dodów, 0007 Łętkowice, 0008 Łętkowice-Kolonia,0009 Obrażejowice, 0010 Przemęczanki, 0011 Przemęczany, 0012 Radziemice);

więcej...