Gmina Gołcza z Certyfikatem Jakości Euro Renoma

Gmina Gołcza kolejny raz uzyskała przedłużenie Certyfikatu Jakości Euro Renoma na podstawie wpisu do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Jest to program promujący i wspierający przedsiębiorstwa i instytucje, które na tle innych odznaczają się szczególną solidnością i jakością, a także opierają swoją działalność na zasadach etyki. Jego celem jest wspieranie instytucji i przedsiębiorstw w budowaniu ich reputacji, wzmacnianie pozytywnego wizerunku oraz wyróżnienie spośród konkurencji.

Program Euro Renoma powstał, aby propagować wartości takie, jak: solidność, prawość, uczciwość, przejrzystość i wiarygodność. Swą nazwą nawiązuje do zasad, które tkwiły u podstaw Wspólnoty Europejskiej - zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji z jej przejrzystością i wolnością wyboru. Oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych i wymaganiach kategoryzacyjnych.