Pomoc żywnościowa - zmiana kryterium

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wspomnianą pomocą mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, pokój nr 24, z udokumentowanymi dochodami. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 12 388 64 11.