Przetarg na przebudowę drogi gminnej

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140134K Poręba Laskowska - Laski Dworskie w km 0+000-2+240" więcej...

 

 

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się LII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

19 września 2014r. (piątek) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Wycieczka Kół Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Lesław Blacha doceniając zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich w życie kulturalne i społeczne gminy, zorganizował dla Gospodyń z Kamienicy, Chobędzy i Wysocic wycieczkę. Uczestnicy zwiedzili zamek w Niedzicy, zobaczyli zaporę wodną Czorsztyn. Atrakcją był rejs po Jeziorze Czorsztyńskim oraz wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę w Szczawnicy. Następnie zwiedzili Szczawnicę Zdrój, gdzie mieli okazję zasmakować wód mineralnych.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów..." do pobrania tutaj

 

 

Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy

Dbając o poprawę warunków kształcenia młodego pokolenia, w Gołczy zainwestowano w termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację, a także ocieplono stropodachy i odnowiono pokrycia dachowe. Wybudowane zostały chodniki i opaski z kostki brukowej. Ponadto na budynkach wykonano instalację odgromową.

Czytaj więcej...

Informacja SPZOZ w Gołczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy zatrudni na zstępstwo od zaraz do 25 września 2014r. lekarza endokrynologa. Telefon kontaktowy: 12 3886099.

 

Konsultacje - Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Przyjmując Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Gołcza deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Czytaj więcej...