Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2014 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Należność nie pobrana do dnia 31 października, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Dzień Seniora w Ośrodku Wsparcia w Mostku

W czwartkowe popołudnie Ośrodek Wsparcia w Mostku gościł liczne grono seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wśród przybyłych do Klubu Samopomocy byli zarówno członkowie ośrodka wsparcia jak i zaproszeni goście: Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza Maria Orłowska, Kierownik GOPS Anna Piwowarczyk, Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska, Dyrektor Sz.P. w Gołczy Zdzisława Kyć, Dyrektor BiOAK Bożena Hess, Proboszcz parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski oraz Chór „Koral”.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w dniu 29 października 2014r. (środa) firma "TAMAX" na terenie gminy Gołcza będzie odbierała odpady wielkogabarytowe tj. stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony( z wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych) itp.

Odpady należy wystawić przed posesje w dniu odbioru do godz. 7:00

Przygotowanie inwestycji systemów fotowoltaicznych

W związku z coraz szerszym zainteresowaniem mieszkańców pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych Gmina Gołcza postanowiła rozpocząć prace związane z przygotowaniem inwestycji zmierzającej do montażu systemów fotowoltaicznych (przetwarzających światło słoneczne na energię elektryczną) na budynkach mieszkalnych właścicieli indywidualnych.

Czytaj więcej...

LIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 15 października 2014 roku odbyła się LIII sesja Rady Gminy Gołcza, która miała uroczysty charakter. Doceniając zaangażowanie i wysiłek w pracę na rzecz kształcenia i rozwoju edukacji, wójt Lesław Blacha wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Nagrody Wójta otrzymali: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Gołczy – Roman Dudek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołczy – Zdzisława Kyć, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szreniawie – Agnieszka Szarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysocicach – Marek Machnik, a także nauczyciele: Anna Nawrot, Dorota Włodarczyk, Grzegorz Ludwicki, Elżbieta Seweryn (gimnazjum w Gołczy), Piotr Wiszniewski (SP Gołcza) oraz Dorota Dudek (SP Wysocice).

Czytaj więcej...

Turniej Piłki Nożnej w ramach Miechowskiej Ligi Powiatowej

W dniu 12 października br. na boisku sportowym „Orlik” w Szreniawie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gołcza. Kończył on jednocześnie rozgrywki sezonu letniego Miechowskiej Ligi Powiatowej. We wczorajszych zmaganiach wzięło udział pięć drużyn reprezentujących gminy: Gołcza, Miechów, Słaboszów, Charsznica i Kozłów.

Czytaj więcej...

V miejsce gminy Gołcza w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Gołcza zajęła V miejsce w XX Sportowym Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2014 – w grupie od 5 do 7,5 tys. mieszkańców. Turniej ten to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Czytaj więcej...

Jubileusz Złotych Godów

W dniu 3 października 2014 roku, w gminie Gołcza świętowano Jubileusz Złotych Godów. Uroczystość miała miejsce na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy, gdzie wszystkich przybyłych gości powitała Joanna Marczewska – Molenda - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha. 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodziło dwadzieścia par:

Czytaj więcej...