Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Gołcza dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców oraz spełniając ich oczekiwania pozyskała kolejne środki finansowe na budowę 62 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 627 763 zł. Wartość kosztorysowa zadania to 1 029 532 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na przełomie 2014 i 2015 roku.

Zaproszenie na obchody 11 listopada

Wójt Gminy Gołcza i Przewodniczący Rady Gminy zapraszają na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2014 roku w Gołczy. W programie m.in. koncert Sylwii Grzeszczak oraz pokaz laserowy.

Koncert odbędzie się na boisku sportowym przy hali sportowej oraz Szkole Podstawowej i Gminazjum w Gołczy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20 SOŁECTW GMINY GOŁCZA: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie/zawiadomienie o przebudowie lini WN110kV

Wójt gminy Gołcza zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 29 października 2014r. , postępowania oznak:RGK.6220.8.2014, odstępującego od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego "Przebudowie istniejącej napowietrznej lini WN 100kV Stomil Wolbrom-Miechów" której inwestorem jest TAURON. 

Czytaj więcej...

Grażyna Łobaszewska w Miechowie

9 listopada 2014r. w Miechowie wystąpi Grażyna Łobaszewska (cena biletu: 35 zł). Część dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.

 

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2014 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Należność nie pobrana do dnia 31 października, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Dzień Seniora w Ośrodku Wsparcia w Mostku

W czwartkowe popołudnie Ośrodek Wsparcia w Mostku gościł liczne grono seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wśród przybyłych do Klubu Samopomocy byli zarówno członkowie ośrodka wsparcia jak i zaproszeni goście: Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza Maria Orłowska, Kierownik GOPS Anna Piwowarczyk, Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska, Dyrektor Sz.P. w Gołczy Zdzisława Kyć, Dyrektor BiOAK Bożena Hess, Proboszcz parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski oraz Chór „Koral”.

Czytaj więcej...