„Akademia Piłkarska Gołcza szansą na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży”

W dniu 19 marca 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja pn.  Sportowa Małopolska - działania samorządów na rzecz popularyzacji sportu i kultury fizycznej.  Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  MISTiA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Halina Zdebska z AWF w Krakowie, dr Krzysztof Jakóbik – dyr. Urzędu Statystycznego w Krakowie, Jacek Krupa- Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Do przedstawienia swojego dorobku na konferencji została zaproszona Akademia Piłkarska Gołcza. 

Czytaj więcej...

„Witaj wiosno!”

Przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy wesoło witały dziś wiosnę. Barwnym korowodem przemaszerowali przez Gołczę wykrzykując radośnie: „witaj wiosno!”. Odwiedzili m.in. Urząd Gminy w Gołczy, a potem udali się pożegnać zimę i tradycyjnie utopić przysłowiową marzannę.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Gołcza ogłasza wybór ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w  zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza" więcej..