OSP Zawody Powiat 2019

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20 SOŁECTW GMINY GOŁCZA: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie/zawiadomienie o przebudowie lini WN110kV

Wójt gminy Gołcza zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 29 października 2014r. , postępowania oznak:RGK.6220.8.2014, odstępującego od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego "Przebudowie istniejącej napowietrznej lini WN 100kV Stomil Wolbrom-Miechów" której inwestorem jest TAURON. 

Czytaj więcej...

Grażyna Łobaszewska w Miechowie

9 listopada 2014r. w Miechowie wystąpi Grażyna Łobaszewska (cena biletu: 35 zł). Część dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.

 

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2014 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Należność nie pobrana do dnia 31 października, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Dzień Seniora w Ośrodku Wsparcia w Mostku

W czwartkowe popołudnie Ośrodek Wsparcia w Mostku gościł liczne grono seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wśród przybyłych do Klubu Samopomocy byli zarówno członkowie ośrodka wsparcia jak i zaproszeni goście: Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza Maria Orłowska, Kierownik GOPS Anna Piwowarczyk, Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska, Dyrektor Sz.P. w Gołczy Zdzisława Kyć, Dyrektor BiOAK Bożena Hess, Proboszcz parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski oraz Chór „Koral”.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w dniu 29 października 2014r. (środa) firma "TAMAX" na terenie gminy Gołcza będzie odbierała odpady wielkogabarytowe tj. stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony( z wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych) itp.

Odpady należy wystawić przed posesje w dniu odbioru do godz. 7:00

Przygotowanie inwestycji systemów fotowoltaicznych

W związku z coraz szerszym zainteresowaniem mieszkańców pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych Gmina Gołcza postanowiła rozpocząć prace związane z przygotowaniem inwestycji zmierzającej do montażu systemów fotowoltaicznych (przetwarzających światło słoneczne na energię elektryczną) na budynkach mieszkalnych właścicieli indywidualnych.

Czytaj więcej...

LIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 15 października 2014 roku odbyła się LIII sesja Rady Gminy Gołcza, która miała uroczysty charakter. Doceniając zaangażowanie i wysiłek w pracę na rzecz kształcenia i rozwoju edukacji, wójt Lesław Blacha wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Nagrody Wójta otrzymali: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Gołczy – Roman Dudek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołczy – Zdzisława Kyć, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szreniawie – Agnieszka Szarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysocicach – Marek Machnik, a także nauczyciele: Anna Nawrot, Dorota Włodarczyk, Grzegorz Ludwicki, Elżbieta Seweryn (gimnazjum w Gołczy), Piotr Wiszniewski (SP Gołcza) oraz Dorota Dudek (SP Wysocice).

Czytaj więcej...