OSP Zawody Powiat 2019

Turniej Piłki Nożnej w ramach Miechowskiej Ligi Powiatowej

W dniu 12 października br. na boisku sportowym „Orlik” w Szreniawie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gołcza. Kończył on jednocześnie rozgrywki sezonu letniego Miechowskiej Ligi Powiatowej. We wczorajszych zmaganiach wzięło udział pięć drużyn reprezentujących gminy: Gołcza, Miechów, Słaboszów, Charsznica i Kozłów.

Czytaj więcej...

V miejsce gminy Gołcza w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Gołcza zajęła V miejsce w XX Sportowym Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2014 – w grupie od 5 do 7,5 tys. mieszkańców. Turniej ten to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Czytaj więcej...

Jubileusz Złotych Godów

W dniu 3 października 2014 roku, w gminie Gołcza świętowano Jubileusz Złotych Godów. Uroczystość miała miejsce na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy, gdzie wszystkich przybyłych gości powitała Joanna Marczewska – Molenda - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha. 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodziło dwadzieścia par:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie/zawiadomienie o przebudowie lini WN110kV

Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

„Przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110kV Stomil Wolbrom - Miechów"

Czytaj więcej...

Nagroda dla Gminy Gołcza

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gmina Gołcza zdobyła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna wieś” w kategorii infrastruktura społeczna za projekt: „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczne w Czaplach Małych”. W ramach konkursu wyróżnione zostały najlepsze projekty wspierające rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowane z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Wrześniowa sesja Rady Gminy

W dniu 19 września 2014r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Andrzeja Dziubki – Przewodniczącego Rady. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym. W tym czasie m.in. zamontowano ok. 130 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Krępie z przeznaczeniem na utworzenie Domu Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Kontrola wykorzystania obiektów sportowych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletnigo Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim. W ramach kontroli zaplanowano zebranie opinie i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowych oraz stopnia i warunków obiektów sportowo-rekreacyjnych. Poniżej link do ankiety!!!

Ankieta elektroniczna

Poniżej zamieszczamy pismo przewodnie

Pismo przewodnie