OSP Zawody Powiat 2019

Konsultacje - Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Przyjmując Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Gołcza deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Czytaj więcej...

Kursy zawodowe w ramach projektu ,,Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w miesiącu sierpniu zakończyły się dwa kursy zawodowe ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz ,,Kurs komputerowy”. Są to instrumenty aktywizacji edukacyjnej w ramach aktywnej integracji.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza na dożynkach powiatowych

W minioną niedzielę w Nasiechowicach odbyły się XIV Dożynki Powiatu Miechowskiego. Podczas Święta Plonów, tradycyjnie, jak co roku Gminę Gołcza zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW Chobędza i Wysocice przygotowały degustację potraw, zaś Panie z KGW Kamienica uplotły wieniec oraz przygotowały przyśpiewki.

Czytaj więcej...

Inwestycje w oświatę

W dniu 27 sierpnia 2014r. Komisje stałe Rady Gminy Gołcza wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą i Dyrektor ZEAS Krystyną Marczewską odbyły wizytację wszystkich szkół na terenie gminy Gołcza. Największą uwagę przyciągnęły pomieszczenia dla najmłodszych, które wyposażone zostały w nowy sprzęt. Dzięki realizacji przez gminę projektu pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie gminy Gołcza”, wszystkie oddziały w Wysocicach, Szreniawie i Gołczy wzbogaciły się o nowe meble (szafki, stoliki, krzesełka, dywany, biblioteczki, pufy, materace, aplikacje na ściany, itp.), zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, notebooki, telewizory, DVD, radioodtwarzacze, projektory multimedialne).

Czytaj więcej...

Wycieczkowa integracja Ośrodka Wsparcia w Mostku

W ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w dniu 26.08.2014r. grupa osób z Ośrodka Wsparcia w Mostku wzięła udział w wycieczce do Wrocławia. Główną atrakcją wyjazdu była „Panorama Racławicka” (wielkie malowidło o wymiarach 15 x 114m., namalowane we Lwowie w 1894r. w setną rocznicę Powstania Kościuszkowskiego, przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka).

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników dotycząca embarga

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Informacja dla rolników do pobrania tutaj

Czytaj więcej...