Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu: „Taneczny Piknik Europejski - zakup strojów regionalnych oraz organizacja imprezy plenerowej promującej lokalne dziedzictwo kulturowe połączona z kultywowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów” w Szkole Podstawowej w Gołczy im. Jana Pawła II odbył się międzyszkolny konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Mamo, Tato dziękujemy! Hala tętni życiem

 

11 maja bieżącego roku na hali widowiskowo – sportowej w Gołczy odbyła się Dyskoteka Integracyjna w związku z projektem "Szkoła Współpracy". Był to również dzień Dzień Mamy i  Taty dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

Czytaj więcej...

Umowa na kolektory słoneczne podpisana

W dniu 6 maja 2014r. Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z firmą ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic umowę na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza. Wartość inwestycji to 2 387 497,20 zł. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj więcej...

Przetarg na doposażenie oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal, szatni, kuchni i toalet w ramach projektu Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Gołcza realizowanego przez Gminę Gołcza więcej...

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gołcza ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2014 roku na terenie Gminy Gołcza.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 05 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014r.

Ogłoszenie do pobrania - tutaj

Regulamin do pobrania - tutaj

Informacja o testach ograniczenia uciążliwości zapachowej zakładu Saria Polska - oddział w Wielkanocy

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z zakładem Saria Polska informujemy, że od dnia 12 maja 2014 roku na terenie zakładu Saria w Wielkanocy, będą przeprowadzane testy ograniczenia uciążliwości zapachowej. Testy będą polegać na dozowaniu w miejscach emisji odorów specjalnie dobranych enzymów  oraz środków dezodoryzujących. Planowany czas trwania prób 2-3 tygodnie w zależności od uzyskiwanych efektów. Prosimy o zgłaszanie opinii w sprawie skuteczności przeprowadzanych prób.

Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Gołcza

W dniu 28 kwietnia 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej przez gminę Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Lesława Blachę. Na pierwsze konsultacje zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszej gminy, lokalni przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także młodzi mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym 2014 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Należność nie pobrana do dnia   30 kwietnia, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.