inf praca urzdu
 

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gołcza ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2014 roku na terenie Gminy Gołcza.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 05 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014r.

Ogłoszenie do pobrania - tutaj

Regulamin do pobrania - tutaj

Informacja o testach ograniczenia uciążliwości zapachowej zakładu Saria Polska - oddział w Wielkanocy

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z zakładem Saria Polska informujemy, że od dnia 12 maja 2014 roku na terenie zakładu Saria w Wielkanocy, będą przeprowadzane testy ograniczenia uciążliwości zapachowej. Testy będą polegać na dozowaniu w miejscach emisji odorów specjalnie dobranych enzymów  oraz środków dezodoryzujących. Planowany czas trwania prób 2-3 tygodnie w zależności od uzyskiwanych efektów. Prosimy o zgłaszanie opinii w sprawie skuteczności przeprowadzanych prób.

Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Gołcza

W dniu 28 kwietnia 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej przez gminę Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Lesława Blachę. Na pierwsze konsultacje zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszej gminy, lokalni przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także młodzi mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym 2014 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Należność nie pobrana do dnia   30 kwietnia, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Gołcza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Gołczy. Ogłoszenie o naborze pobierz... Kwestionariusz osobowy pobierz...

 

 

Informacja

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w dniu 2 maja 2014r. (piątek) urząd będzie nieczynny. W celu umożliwienia zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. urzędnik wyborczy pełnić będzie dyżur w dniu 02.05.2014r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

XLVII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu wczorajszym Rada Gminy Gołcza obradowała po raz czterdziesty siódmy w tej kadencji. Na początku sesji Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w minionym okresie. W ostatnim czasie odbył się przetarg na montaż kolektorów słonecznych. Złożonych zostało sześć ofert, obecnie trwa sprawdzanie dokumentów przetargowych. Ogłoszony został przetarg na remont dróg dojazdowych do pól Cieplice – Falniów o dług. 1650 m w ramach Ochrony Gruntów Rolnych oraz w Krępie koło Pana Derdasia o dług. 1430 m. Ogłoszony został także przetarg na termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołczy.

Czytaj więcej...