OSP Zawody Powiat 2019

GOPS w Gołczy informuje w sprawie oświadczeń na paczki żywnościowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje , że od dnia 19.08.2019r przyjmowane będą oświadczenia na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że z dniem 1 styczeń 2020 roku zamierza otworzyć Klub Dziecięcy w Gołczy.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze opiekuna dzieci w Klubie Dziecięcym proszone są o składanie CV w sekretariacie Urzędu Gminy w Gołczy. Praca na umowę o pracę w oparciu o Kodeks Pracy.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba (wymogi z art. 16 ust. 1 oraz   art. 16 ust. 2ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Urząd Gminy w Gołczy przewiduje możliwość dofinansowania kosztów związanych z uzupełnieniem kwalifikacji.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 150 i hydrologiczne 28 - burze,silny wiatr, grad

IMGW-PIB ostrzega: Burze z gradem w małopolsce od 12.00 12.08 do 06:00 13.08.2019 deszcz 60 mm, porywy wiatru  do 110km

W godzinach popołudniowych i w nocy, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze.

Dofinansowanie ruchu muzycznego w Gminie Gołcza

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza przy współpracy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje  projekt pn. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Gołcza - tradycja i rozwój. Są to działania wspierające ruch muzyczny w naszej gminie. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. „Mecenat Małopolski” pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się nadzwyczajną IX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 12:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Starostowie V Gołeckiego Żniwogrania

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie starostów V Gołeckiego Żniwogrania z gospodarzem święta Wójtem Gminy Lesławem Blachą. W tym roku funkcję starostów dożynkowych pełnić będą Pani Danuta Kuc z Wielkanocy i Pan Mirosław Wójcikowski z Przybysławic.

Czytaj więcej...

Przebudowa dróg na terenie gminy Gołcza

Przebudowa drogi gminnej Szreniawa – Gajówka o długości 2,053 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dobiegła końca. Razem z wybudowaną wcześniej ścieżką rowerową tworzy kompleksowy ciąg komunikacyjny. Inwestycja kosztowała 636 023,93 zł. Na realizację zadania nasza gmina otrzymała czek na dofinansowanie w wysokości 380 976 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin.

Czytaj więcej...

Cudowna Moc Bukietów

Instytut Dziedzictwa ogłosił jubileuszową X edycję konkursu „Cudowna Moc Bukietów”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszego województwa oraz turyści. Nie ma ograniczeń wiekowych. Konkurs dotowany jest wieloma cennymi nagrodami, a rozstrzygnięcie będzie miało miejsce 15. sierpnia 2019 r. o godz.14.00 na scenie głównej usytuowanej przy Małym Rynku w Krakowie. Bukiety konkursowe ocenianie będą w czterech kategoriach: Tradycyjny Bukiet Zielny, Profesjonalny bukiet florysty oraz Mały Bukiet – konkurs dla dzieci.

Czytaj więcej...