Projekt „Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza przy współpracy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje kolejny projekt. Tym razem będą to działania wspierające ruch muzyczny wśród mieszkańców pn. Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. „Mecenat Małopolski”.

Czytaj więcej...

Harmonogram polowań.

Informacja o terminarzu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Koła Łowieckiego „Jastrząb” Kraków nr 18 na miesiąc listopad -grudzień 2018 r.

Wypełniając przepisy art. 42 ab. ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z 2018 r. poz. 50 z późn. zm.) podaje terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na miesiąc listopad – grudzień 2018 r. terminarz-pobierz

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego II transza 2018 r.

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2018 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Niepobrana należność, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się zebranie Wójta Gminy Lesława Blachy i dyrektor ZEAS Krystyny Marczewskiej z wybranymi nauczycielami szkół z terenu gminy Gołcza. Spotkanie miało uroczysty charakter, gdyż związane było z Dniem Edukacji Narodowej. Z okazji minionego święta pedagodzy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją pracą dydaktyczną otrzymali Nagrody Wójta.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

 Minister Inewstycji i Rizwoju zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z 19 lutego 2018 r., znak: DLI.1.6620.14.2017.AN.30, uchylającej w części i umarzającej w tym zakresie postępowanie organu I instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017,

Czytaj więcej...

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego - bez tego nie otrzymasz należnych dopłat

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądzebędą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe,wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansyotrzymać".

Czytaj więcej...

Lekcja historii w Czaplach Małych

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 14 października 2018 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość pod nazwą „Lekcja historii w Czaplach Małych”. Wydarzenie mające na celu upowszechnianie wiedzy o drodze do odzyskania wolności rozpoczęto od mszy świętej dziękczynnej, którą odprawił proboszcz parafii Czaple Wielkie ks. Jacek Wójcicki. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola powitał zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych.

Czytaj więcej...