Otwarta Strefa Aktywności w Makowie

Już wkrótce w Makowie obok budynku po byłej szkole podstawowej powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Wniosek gminy Gołcza uzyskał pozytywną opinię, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi 50 tys. zł. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) będzie plenerowym miejscem sportu, rekreacji i odpoczynku.

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Dziecka

W dniu 1 czerwca 2018r. na stadionie sportowym w Wielkanocy, z inicjatywy Wójta Gminy Lesława Blachy zorganizowany został Gminny Dzień Dziecka. Z tej okazji dla najmłodszych mieszkańców gminy przygotowane zostały bezpłatne liczne atrakcje do korzystania przez cały dzień, m.in. zamki i zjeżdżalnie dmuchane, basen z kulkami wodnymi, paintball, gry i zabawy, malowanie twarzy. A wszystko po to, aby ten dzień był pełen zabawy i niezapomnianych przeżyć. Wszystkim dzieciom życzymy dużo radości w tym wyjątkowym dniu.

Czytaj więcej...

„Tymi ścieżkami chadzał Marszałek Piłsudski”

W nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy zorganizowała patriotyczno – sportowe obchody pn. „Tymi ścieżkami chadzał Marszałek Piłsudski”. W piątkowy poranek uczniowie szkoły przybyli pod urząd gminy, aby spotkać się z Wójtem Gminy Lesławem Blachą i wspólnie złożyć kwiaty pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego. Następnie udali się na Gminny Dzień Dziecka, dziękując wójtowi gminy za przygotowanie licznych atrakcji i słodycze.

Czytaj więcej...

Ścieżki rowerowe w budowie

Na terenie gminy Gołcza trwają prace przy budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu partnerskiego „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

X Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XXIV SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN

X EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

26 maja – 1 czerwca 2018 r.

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

pobierz

Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Na terenie sołectw gminy Gołcza trwają prace związane z realizacją inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Znaczna część zadań została już wykonana. W Rzeżuśni, Wielkanocy, Wysocicach, Krępie i Ulinie Małej zamontowano lampy oświetlenia ulicznego, a w Gołczy i Mostku lampy solarne. W miejscowości Cieplice odnowiono wiatę przystankową oraz wykonano ogrodzenie przy remizie OSP. W Makowie zmodernizowano salę świetlicy wiejskiej. W Szreniawie zagospodarowano teren przy remizie OSP, umocniono skarpę, urządzono miejsce do grillowania oraz wyremontowano kładkę.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie i Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. budowy gaziociągu

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzje z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak: DAB.1.6631.8.2017.MD.6, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r. Nr 41/BZ/2017, znak; WI-XI.7840.1.89.2017 AS. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenie na budowę gazociagu wysokiego cisnienia DN 1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórksa Wola do wezła Tworzeń...

Obwieszczenie - pobierz

Decyzja - pobierz

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Rada Gminy Gołcza podczas XLVI sesji jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Gołcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Głosowanie poprzedziła prezentacja z wykonania ubiegłorocznego budżetu, którą przedstawił wójt Lesław Blacha. W 2017 roku dochody zrealizowane zostały na poziomie 25 232 345,73 zł, a wydatki na kwotę 23 665 293,67 zł. Rok zamknięto nadwyżką w kwocie 1 567 052,06 zł. W ciągu roku pozyskano środki pomocowe w wysokości 1 799 907,88 zł.

Czytaj więcej...