OSP Zawody Powiat 2019

Umowa na budowę Centrum Kultury w Gołczy

W dniu 9 lipca 2019r. Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę z Firmą Usługowo – Handlową „U Elizy” Konrada Stachowicza na budowę Centrum Kultury w Gołczy. Wartość inwestycji to 830 187,32 zł, z czego 471 435 zł stanowi pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany termin realizacji zadania to 31.08.2020r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. § 14 pkt 3 oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 94 w Gołczy z dnia 5 lipca 2019r. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców okręgu wyborczego nr 94 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 94 w Gołczy bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie - Żłobek

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Gołcza serdecznie zaprasza na spotkanie wszystkich Rodziców zainteresowanych uruchomienim na terenie Gminy Gołcza Żłobka. Będzie on obejmował dzieci w wieku od roku do 3 lat.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 lipca 2009 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej nad Ośrodkiem Zdrowia w Gołczy. Opinia zainteresowanych Rodziców będzie kluczowa w kwestii uruchomienia Żłobka.

Serdecznie zapraszamy.

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się VIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu). Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zgodnie z wydatkami z wykazu), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. więcej

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019

Tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 30 czerwca na boisku sportowym w Przybysławicach. W zawodach wzięło udział 15 drużyn seniorskich męskich, 1 drużyna seniorska kobieca z Czapel Wielkich. Po wprowadzeniu drużyn na płytę boiska przez Zastępcę Komendanta Gminnego Roberta Goldę, odbyła się krótka odprawa z sędziami, którym przewodniczył st. kpt. mgr inż. Michał Burzyński z Komendy PSP z Miechowa.

Czytaj więcej...

Informacja nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. więcej...

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Na dzień 25 czerwca 2019 r. deklaracje złożyło 4465 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Gołcza zameldowanych jest 6140 osób.

Czytaj więcej...