Głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą głosować na wybrane zadania. Głosowanie trwa od 10 września do 5 października. W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł. Informacje na temat sposobu głosowania znajdują się tutaj

Szczepienie lisów 2018

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie, która zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie w Gminie Gołcza

W dniu 8 września na terenie Klubu Senior + w Mostku odbyło się Narodowe Czytanie 2018 zorganizowane przez Gminę Gołcza oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Lekturą Narodowego Czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, którego fragmenty czytali między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lesław Blacha, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Cembrzyńska, uczestniczki Klubu Senior+, proboszcz parafii w Mostku ks. Jacek Kalkowski.

Czytaj więcej...

Otwarta Strefa Aktywności w Makowie

W Makowie mieszkańcy mogą już korzystać z Otwartej Strefy Aktywności, która wybudowana została w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku składa się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu i gier. Wartość inwestycji to 143 755,89 zł, z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Nowe VOLVO dla OSP Przybysławice

Druhowie z OSP Przybysławice mogą już w pełni cieszyć się z nowego pojazdu, który otrzymali dzięki staraniom władz gminy o pozyskanie środków finansowych na jego zakup. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza, dla jednostki z Przybysławic będącej w KSRG zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem za kwotę 773 000 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów

Gmina Gołcza przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zabieg likwidacji chwastów powinien być przeprowadzany, co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym tj. od wiosny do jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017r.poz. 1161). Niekoszone działki stają się zagrożeniem dla upraw rolnych oraz stanowią siedliska bytowania szkodników i gryzoni. Przy braku dłuższej pielęgnacji mogą zarastać roślinnością drzewiastą stwarzając zagrożenie pożarowe.

Czytaj więcej...

L sesja Rady Gminy Gołcza

Wiodącymi tematami L sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018r. były sport i oświata. Przedstawiciele działających na terenie gminy czterech klubów sportowych oraz Akademii Piłkarskiej Gołcza zaprezentowali sportową działalność i pochwalili się osiągnięciami drużyn. Natomiast dyrektorzy szkół poinformowali o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z porucznikiem Józefem Palimąką

W dniu 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się niecodzienne spotkanie z Panem Józefem Palimąką, urodzonym 9 maja 1926r. w Czaplach Małych, z których – jak sam wspominał - pochodziła słynna Kasztanka Józefa Piłsudskiego. Wizyta wyjątkowego gościa związana była z wyróżnieniem, które zostanie wręczone podczas patriotycznej uroczystości pt. „Lekcja historii w Czaplach Małych” w dniu 14 października 2018r. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na wniosek Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy, Rada Gminy Gołcza w dniu 30 sierpnia 2018r. podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Józefowi Palimące tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...