OSP Zawody Powiat 2019

1 lipca dodatkowym dniem na wnioski dla rolników

ARiMR przypomina, że to już ostatnie dni na ubieganie się o premie na restrukturyzację małych gospodarstw lub pomoc dla młodych rolników. Czas na wystąpienie o te środki będzie jeszcze 1 lipca. Wskazany w rozporządzeniu ostateczny termin - 29 czerwca wypada w sobotę, a to oznacza przedłużenie naboru wniosków do następującego po niej poniedziałku.

Czytaj więcej...

Informacja o skróconych godzinach pracy

INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 26.06.2019 r.
URZĄD GMINY W GOŁCZY BĘDZIE CZYNNY
OD 7:00 DO 13:00.

Dofinansowanie dla Gminy Gołcza w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha odebrał czek na dofinansowanie w wysokości 380 976 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Uroczyste przekazanie wsparcia finansowego odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w którym uczestniczył między innymi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Czytaj więcej...

Lawendowe pola w Gminie Gołcza

To, co o tej porze roku w gminie Gołcza można podziwiać, to z pewnością pola lawendy. Są to niewątpliwie najpiękniejsze uprawy. Najwięcej lawendowych pól można spotkać w miejscowości Krępa. Rozciągają się tam malownicze widoki przypominające Prowansję.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha nagrodził najlepszych uczniów

Klaudia Studzińska, Anna Syguła i Maciej Jamroży ze Szkoły Podstawowej w Gołczy, Wiktor Wesołowski ze Szkoły Podstawowej w Wysocicach i Marzena Zioło ze Szkoły Podstawowej w Szreniawie to uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Ich praca i wysiłek oraz szczególne osiągnięcia zostały docenione przez władze gminy.

Czytaj więcej...

Szkody w gospodarstwie rolnym

SZKODY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM 

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

    1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
    2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Czytaj więcej...

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych do pełnienia tej funkcji na lata 2016-2019. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2019, poz. 52) podjęte zostały czynności niezbędne dla dokonania wyboru ławników na kolejną 4-letnią kadencję, określone kalendarzem zawartym w tej ustawie.

Czytaj więcej...

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 94 w Gołczy informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019r. do 24 czerwca 2019r. w godzinach od 08:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. 21 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019r.

Czytaj więcej...