Koła Gospodyń Wiejskich zwiedzały Warszawę

W dniu 17 kwietnia 2018r., z inicjatywy Wójta Gminy Lesława Blachy zorganizowany został wyjazd do Warszawy dla Kół Gospodyń Wiejskich z Kamienicy, Szreniawy i Chobędzy. Podczas wyjazdu Panie miały okazję poznać zaplecze Telewizji Polskiej – TVP 3, oddział przy ulicy Jasnej, po którym oprowadzał Ziemowit Pędziwiatr. Kolejnymi punktami wyprawy było między innymi zwiedzanie Starego Miasta, Pałacu Kultury i Nauki oraz Stadionu Narodowego.

Czytaj więcej...

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały warsztaty edukacyjno - informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Małopolski.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, że zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.): „Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz”.

Czytaj więcej...

Akcja krwiodawstwa w Gołczy

W dniu 8 kwietnia 2018r. w ośrodku zdrowia w Gołczy przeprowadzona została akcja krwiodawstwa, w czasie której udało się zebrać około 8 litrów krwi. Mimo, iż chętnych do oddania krwi było wielu, nie każdy z nich mógł to uczynić. Organizatorami akcji byli Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola oraz komendant gminny dh Paweł Pysz.

Czytaj więcej...

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, iż na terenie województwa małopolskiego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, która zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Pracownicy ARiMR pomogą wypełnić wniosek w urzędzie gminy

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2018r. w godz. 08.30 - 14.30 w Urzędzie Gminy w Gołczy, pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą udzielali pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty w formie elektronicznej. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z oferowanej pomocy.

Mundury damskie dla OSP

W ostatnim czasie gmina Gołcza zakupiła siedem kompletów damskich mundurów strażackich. Dwa z nich trafiły do jednostki w Szreniawie, a pozostałe pięć do jednostki w Wysocicach. Koszt zakupu to około 4 tys. zł. Dodatkowo zamówiono jeszcze jeden zestaw, który wkrótce otrzyma kolejna druhna z Wysocic.

Czytaj więcej...

Przedłużony termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych

Informujemy, iż uchwałą PKW z dnia 26 marca 2018 roku został przedłużony termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych – do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie zmieniono liczbę urzędników wyborczych w gminach do 5000 mieszkańców – aktualny wykaz do pobrania tutaj.