inf praca urzdu
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB ostrzega w dniu 26 sierpnia 2020 roku przed burzami z opadami deszczu do 10 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, miejscami grad.

 

 

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Gołcza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) zwołuje się XVII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa przy odbiorze odpadów, oraz usprawnienia procesu zbiórki, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie osób zainteresowanych odbiorem odpadów wielkogabarytowych. Planowany termin zbiórki to 30.09.2020r. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 18.09.2020r. w urzędzie gminy, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr 123886003 wew. 134.

Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami

IMGW-PIB ostrzega w dniu 18.08.2020 roku przed burzami, opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, miejscami grad.

 

 

Konkurs dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR Kraków informuje o ogłoszeniu konkursu pt. "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich" dedykowanego osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Plakat konkursu pobierz    Regulamin konkursu pobierz

Informacja o pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z afrykańskim pomorem świń

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 189 przed burzami z gradem.

IMGW-PIB ostrzega przed burzami z gradem miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h, miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 w dniu 11.08.2020r. do godz. 24:00 w dniu 11.08.2020r.

Bezgotówkowa wypłata akcyzy

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 ograniczył płatności gotówkowe. Dlatego wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie przekazywana na rachunki bankowe wskazane we wnioskach. Jeżeli wnioskodawca nie poda numeru rachunku bankowego wypłata nastąpi w formie przekazu pocztowego pomniejszona o należną opłatę nadania według cennika Poczty Polskiej S. A.