Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się zebranie Wójta Gminy Lesława Blachy i dyrektor ZEAS Krystyny Marczewskiej z wybranymi nauczycielami szkół z terenu gminy Gołcza. Spotkanie miało uroczysty charakter, gdyż związane było z Dniem Edukacji Narodowej. Z okazji minionego święta pedagodzy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją pracą dydaktyczną otrzymali Nagrody Wójta.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

 Minister Inewstycji i Rizwoju zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z 19 lutego 2018 r., znak: DLI.1.6620.14.2017.AN.30, uchylającej w części i umarzającej w tym zakresie postępowanie organu I instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017,

Czytaj więcej...

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego - bez tego nie otrzymasz należnych dopłat

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądzebędą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe,wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansyotrzymać".

Czytaj więcej...

Lekcja historii w Czaplach Małych

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 14 października 2018 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość pod nazwą „Lekcja historii w Czaplach Małych”. Wydarzenie mające na celu upowszechnianie wiedzy o drodze do odzyskania wolności rozpoczęto od mszy świętej dziękczynnej, którą odprawił proboszcz parafii Czaple Wielkie ks. Jacek Wójcicki. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola powitał zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się LIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

Czytaj więcej...

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

ARiMR zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku na wsparcie do rozpoczęcia działalności pozarolniczej

do dyspozycji beneficjentów będą konsultanci ARiMR, termin konsultacji:

Czytaj więcej...

Szkolenie - Ubój na potrzeby własne

Urząd Gminy w Gołczy przypomina o terminie szkolenia „Ubój na potrzeby własne”, które odbędzie się 16.10.2018r o godz. 10.00 w budynku OSP w Gołczy. Zapraszamy wszystkich uczestników wpisanych na listę oraz pozostałych chętnych zainteresowanych tematyką szkolenia.