Informacja o rejestracji produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, iż podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

Czytaj więcej...

Szkolenia w ramach projektu "Czas na aktywność"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy w ramach projektu „Czas na aktywność”, w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zorganizował szkolenia z zakresu pn. „Trening komunikacji werbalnej”. Szkolenie miało charakter wyjazdowy, odbyło się w Hotelu Zawiercie i uczestniczyło w nim 19 osób dorosłych z terenu Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza z Certyfikatem Jakości Euro Renoma

Gmina Gołcza kolejny raz uzyskała przedłużenie Certyfikatu Jakości Euro Renoma na podstawie wpisu do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Jest to program promujący i wspierający przedsiębiorstwa i instytucje, które na tle innych odznaczają się szczególną solidnością i jakością, a także opierają swoją działalność na zasadach etyki. Jego celem jest wspieranie instytucji i przedsiębiorstw w budowaniu ich reputacji, wzmacnianie pozytywnego wizerunku oraz wyróżnienie spośród konkurencji.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresieterminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 ze zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

Czytaj więcej...

XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 21 lutego 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Tradycyjnie po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha informując zgromadzonych o podejmowanych działaniach w minionym okresie.

Czytaj więcej...

Kosultacje społeczne marzec 2017

Wójt Gminy Gołcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pod nazwą:
„Wykonanie przykrycia balonowego (pneumatycznego) wraz z wyposażeniem syntetycznego boiska sportowego „Orlik” przy szkole Podstawowej w Szreniawie oraz wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej.”

                           Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gołcza w dniu 01.03.2017 r. o godz. 9.00

Badania stanu jakości powietrza w Gołczy

Na budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy zamontowany został pyłomierz, który pozwoli ocenić stan jakości powietrza w gminie. Urządzenie zostało wypożyczone z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Badania wykonywane będą przez okres dwóch tygodni, a pomiary on-line już wkrótce będą dostępne na stronie internetowej urzędu.

Czytaj więcej...

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information