Stowarzyszenie Gmin Jaksa oglasza kolejne nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Czytaj więcej...

Jubileusz 90-lecia OSP Rzeżuśnia

W dniu 8 lipca 2018r. w Rzeżuśni świętowano jubileusz 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, z-ca Komendanta KP PSP w Miechowie st. kpt. Michał Majda, z-ca Komendanta KP PSP w Proszowicach mł. bryg. Bogdan Skowron, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż,

Czytaj więcej...

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ulinie Małej

W ramach współpracy Gminy Gołcza ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza zmodernizowano świetlicę wiejską w Ulinie Małej. Mając na celu wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie działań na rzecz rozwoju kultury wykonano remont i adaptację pomieszczeń na parterze budynku. Zakres prac objął odnowienie i malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, a także modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz utworzenie zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem.

Czytaj więcej...

Umowa na projekty rewitalizacyjne podpisana

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z Marszałkiem Wojciechem Kozakiem umowę gwarantującą przyznanie unijnego dofinansowania na rewitalizację Czapel Wielkich i Chobędzy. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w plenerze, przed budynkiem remizy OSP w Czaplach Wielkich.

Czytaj więcej...

Sportowy sukces

Gmina Gołcza najlepsza w województwie i druga w Polsce w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, w grupie od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców. Tegoroczna edycja sportowego turnieju odbyła się w dniach 26 maja - 1 czerwca. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej i II miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej to dla gminy ogromne wyróżnienie.

Wysocice wyróżnione w konkursie Niezwykła Małopolska Wieś

Miło nam poinformować, że miejscowość Wysocice została wyróżniona w konkursie Niezwykła Małopolska Wieś 2018 w kategorii Piękna Małopolska Wieś i otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nagrodzono w nim bądź wyróżniono 21 sołectw rozdzielając pomiędzy nie 620 tys. zł. Wybierając zwycięzców w dwóch kategoriach (piękna wieś i nowatorska wieś) oceniano między innymi inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie danego sołectwa w ciągu ostatnich pięciu lat.

XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu dzisiejszym odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza, którą poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Po uchwaleniu porządku obrad, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o prowadzonych działaniach w okresie międzysesyjnym. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał wynikających głównie z bieżącej działalności gminy.

Czytaj więcej...

Likwidacja barszczu Sosnowskiego w 2018 roku

Gmina Gołcza kolejny rok z rzędu realizuje zadanie pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Gołcza" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 400 zł brutto. Natomiast kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie wynosi 6 660 zł.