Hala pneum

Szczepienie wolno żyjących lisów przeciw wściekliznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie w nawiązaniu do pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii               WIW-ChZ.913.6.74.2017 z dnia 16 października 2017r. informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 2 do 12 listopada. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatkowego akcyzowego II transza 2017

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2017 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Niepobrana należność, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Hala pneumatyczna w Szreniawie

Nad „Orlikiem” w Szreniawie pojawił się ogromny balon. To hala pneumatyczna, która została zamontowana nad boiskiem do piłki nożnej. Wartość inwestycji wynosi 554 717,70 zł. Obiekt w okresie jesienno - zimowym będzie stanowić zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego. Hala będzie montowana i demontowana każdego roku. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, z obiektu sportowego będzie można korzystać przez cały rok.

Czytaj więcej...

Ocalić od zapomnienia rękodzieło ludowe

W dniu 22 października 2017r., w Kamienicy odbyło się jesienne spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy. Było ono podsumowaniem realizowanego w ramach dofinansowania z Województwa Małopolskiego projektu pn. „Ocalić od zapomnienia rękodzieło ludowe”.

Czytaj więcej...

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza

Gmina Gołcza, w 2017 roku realizowała zadanie pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza. Prace prowadzone były na obszarze 1,85 ha. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 500 zł brutto. Na wniosek Gminy Gołcza z dnia 07.03.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie umowy dotacji nr D/068/17/42 z dnia 14.06.2017r. udzielił Gminie Gołcza na w/w zadanie dotację w kwocie 6 633,92 zł.

Czytaj więcej...

Poszukiwany właściciel psa!

Urząd Gminy w Gołczy poszukuje właściciela lub osoby chętne, które chciałyby zaadoptować  pieska znalezionego  w miejscowości Wysocice, gm. Gołcza. Jest to mieszaniec, średniej wielkości. Nie jest agresywny. Zwierzę jest pod tymczasową opieką. Właściciel lub osoby chętne zaopiekować się pieskiem proszeni są o pilny kontakt z Urzędem Gminy w Gołczy, pokój nr 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 12 388 60 03 wew. 119.

Czytaj więcej...

Nagrody Wójta dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 18 października 2017r., w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lesława Blachy z wybranymi nauczycielami szkół z terenu gminy Gołcza. Zaproszeni nauczyciele, którzy swoją pracą dydaktyczną wyróżnili się w szczególny sposób otrzymali Nagrody Wójta.

Czytaj więcej...

Jak umysł rośnię w siłę... - wykłady w BIOAK

W piątek w gołczańskiej bibliotece odbył się wykład dla dorosłych i seniorów dotyczący wspomagania pracy mózgu.

Prelekcję poprowadziła  Wanda Matras-Mastalerz adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN  w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu,  współpracownik Uniwersytetu Dzieci  i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Czytaj więcej...