Pomoc Żywnościowa 2018

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy, informuje o przystępowaniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z tym jest możliwość skorzystania ze wsparcia w formie paczek żywnościowych.

Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu całej Polski.

Czytaj więcej...

I miejsce Gminy Gołcza w grupie 5-7,5 tys. mieszkańców w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W dniu 8 października 2018r. Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem sportu Markiem Machnikiem uczestniczyli w uroczystej gali finałowej XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2018, która odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury. Odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w grupie 5 -7,5 tys. mieszkańców w klasyfikacji wojewódzkiej i II miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

W dniu 9 października 2018 roku, w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie, w czasie którego dokonano oficjalnego przekazania nowo zakupionego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w ramach środków pozyskanych z programu „Bezpieczna Małopolska 2018” oraz MSWiA.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Lesław Blacha – Pasjonatem Sportowej Polski

Miło nam poinformować, że Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha został laureatem konkursu "Pasjonat Sportowej Polski". Wyróżnienie to otrzymało 40 laureatów, którzy poprzez swoją pasję do sportu zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do zdrowego stylu życia, a poprzez aktywne działania przyczyniają się do tworzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce.

Czytaj więcej...

Konsultacje Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza zakończyła prace związane z "Likwidacją Barszczu Sosnowskiego".

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w kwocie 6.660,00 zł.

Całkowity koszt zadania to 7.400,00 zł. Zabiegi wykonała firma BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Działanie ma na celu nie dopuścić do wzrostu i kwitnienia tej niebezpiecznej rośliny, bezpośredni kontakt z związkami zawartymi w soku rośliny wywołują oparzenia II i III stopnia, rany na skórze można porównać z ranami powstałymi po oblaniu wrzątkiem. W wyniku realizacji zadania w Gminie Gołcza udało się ograniczyć populację i odnowę tego inwazyjnego gatunku. Barszcz Sosnowskiego jest objęty zakazem rozmnażania, hodowli i sprzedaży na terenie Polski.

 

Czytaj więcej...

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego

W dniu 23 września 2018 r. w Przybysławicach został poświęcony i przekazany nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. W uroczystości udział wzięli: Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, st. bryg. Grzegorz Kosiński – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie, st. kpt. Michał Majda – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się LII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

Czytaj więcej...