OSP Zawody Powiat 2019

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Gminy Gołcza

Na obszarze Gminy Gołcza, do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przystąpiło 2220 wyborców, frekwencja wyniosła 44,66%. Najwyższa frekwencja wystąpiła w obwodzie głosowania nr 2 w Chobędzy 51,33%, a najniższa w obwodzie głosowania nr 6 w Wysocicach 40,11%. Wyborcy oddali 2176 głosów ważnych (nieważnych 44). Najwięcej głosów, bo aż 1529 oddano na listę nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość. Największe poparcie uzyskała Beata Szydło 1001 głosów.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 97

IMGW-PIB ostrzega: Prognozuje się burze z opadami deszczu 25mm, może pojawić się grad. Zjawisko wystąpi  od 12:00  do 21:00 27 maja. Całości będzie towarzyszył wiatr do 75 km/h

 

Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: więcej...

Uroczyste przekazanie promes w ramach programu Małopolskie Remizy 2019

W minioną sobotę na placu przed remizą OSP w Szreniawie odbyło się uroczyste przekazanie promes gwarantujących pomoc finansową w ramach programu Małopolskie Remizy 2019 dla jednostek z powiatów: miechowskiego, olkuskiego i proszowickiego. Zapewnienie o przekazaniu środków finansowych z budżetu Województwa Małopolskiego na remont strażnic przekazał Wicemarszałek Łukasz Smółka.

Czytaj więcej...

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2019

 XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH 26 maja - 1 czerwca 2019 r. KALENDARZ PALNOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH - pobierz

Banner STMiG2019

 

STMiG Sprawozdanie - pobierz

Kolejna pomoc dla KGW

Nawet do 5 tys. zł dla KGW - Nabór wniosków od 7 maja! Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARiMR.
Wniosek o przyznanie można znaleźć tutaj: https://bit.ly/2JlRhGQ
Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy. Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 mln zł.

Czytaj więcej...

VI sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 16 maja 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Gołcza, w czasie której uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 czerwca 2019 roku mieszkańcy będą płacić miesięcznie 12 zł od 1 osoby, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny lub 20 zł od 1 osoby, jeśli odpady będą zbierane w sposób zmieszany. Uchwalone stawki wynikają z konieczności dostosowania opłat do ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, z uwagi na nową umowę zawartą z firmą odbierającą odpady.

Czytaj więcej...