inf praca urzdu
 

Umowy na remont kolejnych dróg dojazdowych do pól

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowy na remont czterech odcinków dróg dojazdowych do pól o nawierzchni tłuczniowej w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Modernizację dróg w Czaplach Wielkich o dług. 405 m i Krępa – Celiny Przesławickie o dług. 570 m wykona P.P.H.U. BUD-RYS z Miechowa za kwotę 99 588,43 zł. Natomiast remont dróg w Ulinie Wielkiej o dług. 665 m i Wysocice – Wesółka o dług. 610 m wykona Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Krakowa za kwotę 232 094 zł.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia w części sołectwa Laski Dworskie

Na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Nr 246/20 z dnia 15 lipca 2020r. stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej wodociągiem do miejscowości Laski Dworskie z gminy Skała (dotyczy to posesji nr 19a, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 30a, 30B, 31, 33).

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach PZDR w Miechowie zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU NAZIEMNEGO. Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w dniach 22.07.2020r. (środa) oraz 23.07.2020r. (czwartek). Początek szkolenia o godz. 9:00.

Czytaj więcej...

"Małopolska Olimpiada Frekwencji"

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu 500 bonów wycieczkowych o wartości jeden bon = 1 tysiąc zł dla 10 gmin z Małopolski o najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bony o wartości 50 tys. zł dla każdej zwycięskiej gminy, zostaną przeznaczone na wycieczki szkolne, co pozwoli zorganizować wyjazdy dla ok. 5 tysięcy uczniów z małopolskich szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia w części sołectwa Laski Dworskie

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miasta i Gminy w Skale informujemy, iż na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Nr 237/20 z dnia 07 lipca 2020r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Laski Dworskie w wodociągu, który dostarcza wodę z gminy Skała (dotyczy to posesji nr 19a, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 30a, 30B, 31, 33). Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Pomoc może otrzymać każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych, a także osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Czytaj więcej...