Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej odbył się 6 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy. Była to XLII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci ze szkół podstawowych klasy I - VI oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie z ARiMR, MiR, KRUS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Miechowie zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19.02.2019r. (wtorek) o godzinie 10.00 w budynku OSP w Gołczy.

 

Czytaj więcej...

ARiMR-rusza nabór na tzw. małe przetwórstwo

ARiMR

Od 31 stycznia br. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Czytaj więcej...

Gwiazdka dla Amelki

W dniu 27 stycznia 2019 roku w hali sportowej w Gołczy Stowarzyszenie „Makowianki” z Makowa zorganizowało festyn charytatywny „Gwiazdka dla Amelki” pod honorowym patronatem posłanki na Sejm Lidii Gądek oraz Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy. Przeprowadzona została dobrowolna zbiórka pieniężna, której towarzyszyły licytacje oraz loteria fantowa przygotowana przez Klub Senior + w Mostku.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza w pierwszej dziesiątce

Gmina Gołcza od dziewięciu lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce według Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich. W kategorii gmin wiejskich za rok 2018 nasza gmina zajęła 10 miejsce. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Czytaj więcej...

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów wsi i rad sołeckich

Rada Gminy Gołcza podczas IV sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku zarządziła wybory sołtysów wsi i rad sołeckich. Pierwsze zebranie wyborcze odbędzie się w Zawadce w dniu 27 lutego 2019r. Następne zebrania zaplanowano na dzień 1 marca 2019r. w sołectwach: Adamowice, Kamienica, Laski Dworskie, Przybysławice, Ulina Mała, Wielkanoc, Żarnowica. W dniu 2 marca 2019r. zebrania odbędą się w: Buku, Chobędzy, Cieplicach, Czaplach Małych, Czaplach Wielkich, Gołczy, Krępie, Makowie, Mostku, Rzeżuśni, Szreniawie, Trzebienicach, Ulinie Wielkiej i Wysocicach.

Czytaj więcej...

Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się IV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...