Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wysocice i Laski Dworskie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gołcza oraz właścicieli nieruchomości na terenie sołectw Laski Dworskie i Wysocice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Wysocice i Laski Dworskie, które odbędzie się 26 września 2018r. o godz. 18.00 w remizie OSP Wysocice.

 

Czytaj więcej...

Otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Makowie

Otwarta Strefa Aktywności w Makowie została oficjalnie otwarta w niedzielne popołudnie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Makowianki” w Makowie. Uczestniczyli w nim mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Wicestarosta Jerzy Pułka, radni gminy i powiatu.

Czytaj więcej...

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice

Wójt Gminy Gołcza informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza. Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gołcza, Gołcza 80, 32-075 Gołcza, woj. małopolskie, w terminie od 25.09.2018 r. do 25.10. 2018 r. w godz. od 12.oo do 15.oo., pokój nr 30 (I piętro). Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2018r. w Urzędzie Gminy Gołcza, sala obrad, o godz. 10.oo.

Czytaj więcej...

Promesa na remont Orlika w Szreniawie

W dniu 14 września 2018r. Wójt Gminy Lesław Blacha odebrał promesę na remont boiska sportowego Orlik w Szreniawie. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wysokość dotacji dla Gminy Gołcza wynosi 240 000 zł. Promesy samorządowcom wręczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-edukacyjne w sprawie programu „czyste powietrze” dofinansowania nowych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków dla mieszkańców gminy Gołcza

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA: 28 WRZEŚNIA 2018r. o godzinie 18:00
w REMIZIE OSP w GOŁCZY

Ruszył cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą głosować na wybrane zadania. Głosowanie trwa od 10 września do 5 października. W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł. Informacje na temat sposobu głosowania znajdują się tutaj

Szczepienie lisów 2018

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie, która zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie w Gminie Gołcza

W dniu 8 września na terenie Klubu Senior + w Mostku odbyło się Narodowe Czytanie 2018 zorganizowane przez Gminę Gołcza oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Lekturą Narodowego Czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, którego fragmenty czytali między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lesław Blacha, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Cembrzyńska, uczestniczki Klubu Senior+, proboszcz parafii w Mostku ks. Jacek Kalkowski.

Czytaj więcej...